קולר אלקטרונים נגד נביחות הנו מכשיר קטן ומתוחכם היושב על צוואר הכלב באמצעות רצועה יעודית ומופעל אוטומאטית בעת נביחות הכלב. הקולר מופעל על ישי חיישנים המזהים את קול הנביחה, את רטט מיתרי הקול, או את השילוב ביניהם. הקולר מתחבר לכלב בצורה מהירה ופשוטה בשעות בהן הכלב בעיקר נובח. בנביחות ראשונות נשמעים במרבית מהקולרים שלנו צפצופי אזהרה לכלב. בנביחות הבאות והלאה מייצר הקולר זרם סטטי המטפס בהדרגה, עד שמציק לכלב ועוצר אותו מלהמשיך לנבוח. הכלב לומד את הרעיון מהר מאוד ומפסיק לנבוח כבר בצפצופי האזהרה.